Monroe Lacrosse Twin Stripe Hoodie

Monroe Lacrosse Twin Stripe Hoodie

$40.00

Size

Monroe Lacrosse Twin Stripe Hoodie

screenprinted
smallest size is AXS(YL/YXL)

åá 9.5 oz. Pennant premium fleece, 80% cotton / 20% poly
åáåÊretro cuff and waistbandåÊ
åáåÊtwin white jersey stripes
åá fully lined hood
åá white wide drawcord